close
آخرین مطالب
 • تبلیغ شما در اینجا
 • طراحی سایت شخصی
 • طراحی سایت فروشگاهی
 • طراحی سیستم وبلاگدهی
 • سیستم سایت ساز اسلام بلاگ
 • مگا برد - پلتفرم خرید اینترنتی قطعات موبایل مگابرد
 • تحلیل و نمودار سازی فرم های پلاگین گرویتی وردپرس
 • اولین تولید کننده پلاگین های مارکتینگ و سئو کاملا ایرانی
 • اولین پلاگین دیجیتال مارکتینگ وردپرسی
 • loading...
  YourAds Here YourAds Here

  vista

  بازدید : 37
  سه شنبه 23 آبان 1402 زمان : 1:38

  اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود.تغییرآدرس شرکت به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل خواهد بود.
  یادآوری می گردد که :
  اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
  اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
  دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
  در صورت فوت، استعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.
  در این مقاله به توضیح راجع به عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه هیئت مدیره در شرکت تعاونی می پردازیم .

  • عزل هیئت مدیره و عزل اعضای آن

  درباره عزل هیئت مدیره و عزل هر یک از اعضای آن، مانند استعفای آن ها به علت جدا بودن مرجعی که به آن اقدام می کند، باید به تفکیک سخن گفت :
  عزل هیئت مدیره ، یعنی عزل اعضای آن به طور جمعی، به تصریح قانون از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ؛ لذا مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم به عزل آن اقدام می کند. همان طور که می دانیم، مجمع عمومی فوق العاده اختیار انتخاب هیئت مدیره را ندارد و این کار در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ؛ لذا پس از عزل هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، لازم است برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام شود تا در آن، هیئت مدیره جدید به جای هیئت مدیره معزول انتخاب شوند.
  درباره عزل فردی اعضای هیئت مدیره ، بیان صریحی در قانون بخش تعاونی و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود؛ ولی این امر را می توان از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی دانست، بنابراین مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل کند و تصمیم گیری مجمع عمومی عادی در این باره باید با تصویب اکثریت مطلق باشد.

  • فوت ، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه مکرر

  در صورتی که عضو هیئت مدیره فوت شود یا ممنوعیت قانونی پیدا کند یا غیبت غیرموجه مکرر- به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود – داشته باشد و یا استعفا دهد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب دارندگان آرای بیشتر از طرف هیئت مدیره دعوت می شود تا برای بقیه مدت به جانشینی عضو مربوط به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وظایف مقرر را بر عهده بگیرد. هر گاه به علل یاد شده هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، باید مجمع عمومی عادی برگزار شود تا مجمع با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را تکمیل کند.

  https://danasabt.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/


  هر گاه هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله زمانی لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون می تواند برای جانشینی آن تعداد از اعضای هیئت مدیره که در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کنند، از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را موقتاَ و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب کند.
  ناگفته نماند که به موجب نمونه اساسنامه " غیبت غیرموجه مکرر " به مواردی اطلاق می شود که عضو هیئت مدیره با وجود اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه ، حداقل چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال، در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

  مصرف انرژی و عمر مفید پردازنده Xeon Gold 5218
  بازدید : 40
  سه شنبه 23 آبان 1402 زمان : 1:36

  در تصفیه عادی، اداره تصفیه دوبار و به فاصله ده روز، اقدام به درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می کند.ثبت شرکت نکاتی که در این آگهی باید قید شوند عبارت اند از :
  الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
  ب) اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند، دایر بر اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) تسلیم کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که مقیم کشورهای خارج اند تمدید کند ؛
  ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت مذکور خود را معرفی کنند. بدهکارانی که مطابق اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
  د) اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنهاست، برای اینکه آن اموال را ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
  ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که نهایتاَ ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. ضمناَ در آگهی قید می شود کسانی که با تعاونی ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند و یا ضامن آن هستند ، می توانند در این جلسه حاضر شوند.
  آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر فرستاده می شود : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مربوط به تعاونی نزد آن ها مطرح است ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی قید شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، نوشته شده به صورت مجلس پیوست شود.
  هر گاه اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری سابق تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.
  اولین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می شود و اداره گزارشی را به صورت اموال و سایر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند. طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز کنند، ولی تصمیم گیری با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران است. در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می شود؛ باید صورت جلسه ای تنظیم شود. در صورت جلسه اسامی کلیه طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان قید می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه نیز در آن نوشته می شود.
  پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به مطلبات رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار اداره قرار دهند. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند، باید منظور شوند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد. اداره تصفیه پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد طلبکاران نهایتاَ ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه کند. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت قید می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه مکلف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.
  صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه کرده است، از طریق آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار کسانی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر کس نسبت به صورت مذکور اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر شود، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
  اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند، در صورتی که عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی قبول می شود؛ ولی هزینه ای که در اثر این تاخیر پیش آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، به تصحیح صورت طلبکاران اقدام می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می سازد.
  اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول مطالبات می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه دعوی می کند. اشیایی که در معرض تنزل قیمت باشند یا نگهدلری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد کند بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار قیمت معینی دارند، به فروش می گذارد.
  اداره تصفیه درباره اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است ، تصمیم مقتضی می گیرد و اگر این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها تسلیم می کند و به هر کدام از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کنند؛ در صورتی که ظرف این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.

  https://danasabt.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/


  پس از رسیدگی به مطالبات و تعیین طلبکاران، از طلبکارانی که تمام یا قسمتی از طلب آن ها مورد قبول واقع شده باشد، برای شرکت در جلسه دعوت می شود. اگر " قرارداد ارفاقی " هم درخواست شده باشد، مراتب در دعوتنامه قید می شود. در جلسه طلبکاران که بنا به دعوت اداره تصفیه و با حضور آخرین مدیران تعاونی ورشکسته تشکیل می شود، اداره تصفیه گزارش کاملی درباره وضعیت دارایی و مطالبات تعاونی ارائه می دهد. نظر آخرین مدیران تعاونی و طلبکاران استماع شده، در صورت جلسه ذکر می شود، ولی تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است ؛ مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک که تصمیم گیری درباره آن ها با رعایت شرایط مقرر از اختیارات طلبکاران است.

  عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه هیئت مدیره در شرکت تعاونی
  بازدید : 55
  سه شنبه 16 آبان 1402 زمان : 18:19

  فرایند اینله و انله دندان در دو جلسه صورت می‌گیرد که در زیر مراحل انجام آن را به طور کامل بررسی می‌کنیم:

  1. پاکسازی دندان و آماده سازیدر ابتدا دندانپزشک به بررسی عکس‌های تهیه شده و معاینه دندان‌ها می‌پردازد تا بهترین روش را انتخاب کند.کامپوزیت در رشت سپس، دندانپزشک به تراش دادن محل پوسیدگی پرداخته و برای آماده سازی نصب اینله و انله، تمام قسمت‌های پوسیده دندان را تراش می‌دهد. گاهی اوقات که دندان از قبل پر شده، لازم است تا دندانپزشک متخصص، پر کردگی‌های قبلی را حذف و به تمیز کردن محل آن بپردازد.
  2. ساخت قالبدر این مرحله دندانپزشک از حفره دندانی قالبی تهیه کرده و آن را برای ساخت قالب اختصاصی به لابراتور دندانسازی ارسال می‌کند.
  3. پر کردن موقت دندانساخت قالب اینله و انله مدت زمانی طول می‌کشد، به همین جهت دندانپزشک برای جلوگیری از حساسیت دندان‌ها در این زمان، دندان را به طور موقت با مواد مخصوصی پر می‌کند.
  4. قرار دادن ترمیم آماده شده در محل تحت درمانانجام این مرحله در جلسه دوم درمان صورت گرفته و دندانپزشک در ابتدا به شستشو و تمیز کردن دندان می‌پردازد. در ادامه مواد پر کننده دندان را برداشته و قالب اصلی را به دندان آسیب دیده می‌چسباند .

  ماندگاری اینله و انله دندان چقدر است؟

  در صورتی که مراقبت‌های لازم انجام شوند، اینله و انله دندان می‌توانند طول عمری تا حدود ۱۰ تا ۱۵ سال داشته باشند. اگر در رعایت بهداشت دهان و دندان، سهل انگاری شود، طول عمر آنها کاهش یافته و سریع‌تر نیاز به ترمیم پیدا می‌کنند.

  انواع روش اینله و انله دندان

  اینله و انله دندان به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم:

  1. روش مستقیم در این روش تهیه قالب مورد نیاز به کمک عکس و روش‌های کامپیوتری انجام شده و نیازی به انتظار طولانی مدت نیست.
  2. روش غیر مستقیم در این روش دندانپزشک ابتدا از دندان قالب می‌گیرد و آن را به لابراتوار می‌فرستد. سپس با توجه به قالب ساخته شده، ابتدا پر کردگی‌های موقت را برداشته و پس از آن به نصب اینله و انله دندان می‌پردازد.

  تفاوت پر کردن دندان با اینله و انله دندان

  روش پر کردن دندان و اینله دندان دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر هستند که در زیر به تفاوت آنها اشاره شده است:

  1. اینله و انله دندان دوام و ماندگاری بیشتری دارند.
  2. ظاهری زیباتر و طبیعی‌تر نسبت به مواد پر کننده دندان دارند.
  3. پر کردن دندان در یک جلسه و سریع‌تر از اینله و انله دندان انجام می‌شود. البته روش اینله و آنله مستقیم نیز، در یک جلسه قابل انجام است.
  4. پر کردن دندان هزینه کمتری نسبت به اینله و انله دندان دارد.
  5. اینله و آنله نسبت به ترمیم معمولی، محافظه کارانه‌تر است.

  معایب اینله و انله دندان چیست؟

  اینله و انله دندان با وجود تمام فواید و مزایایی که دارند، می‌توانند معایبی نیز داشته باشند که در زیر به بررسی معایب اینله و انله دندان می‌پردازیم:

  https://drshamsdentist.com/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA/

  1. این روش درمانی هزینه بالاتری نسبت به پر کردن دندان دارد.
  2. این روش درمانی معمولا در دو جلسه انجام می‌گیرد.
  3. در صورتی که دندانپزشک تخصص و مهارت لازم را برای این کار نداشته باشد، اینله و انله دندان استحکام لازم را نداشته و از روی دندان‌ها خواهد افتاد.
  4. با وجود استحکام و مقاومت بالایی که دارند، اما اگر دندانپزشک نصب آنها را به درستی انجام نداده باشد، احتمال شکستگی اینله و انله دندان وجود دارد.

  هاست سی پنل چیست
  بازدید : 38
  يکشنبه 14 آبان 1402 زمان : 18:31

  اسپینل اکسید آلمینیوم مگنزیم سفت و شیشه ای است که قرن هاست به عنوان سنگ جواهر استفاده می شود. خواص سنگ آکوامارین زیبایی اسپینل باعث شده که آنرا در گذشته به جای یاقوت سرخ و یاقوت کبود اشتباه بگیرند.
  با این حال اسپینل به عنوان سنگ جواهری شناخته می شود که باید آنرا دسته جداگانه ای تلقی کرد.
  اسپینل رنگ های مختلفی دارد مانند صورتی رز تا قرمز تیره، ارغوانی تا بنفش، آبی کمرنگ تا پررنگ، نارنجی، زرد، قهوه ای و سیاه.
  نام اسپینل از واژه لاتین spina به معنی خار به دلیل شکل بلورهایش یا واژه یونانی spark به معنی درخشندگی رنگش گرفته شده است.
  قرن هاست که این سنگ استخراج می شود و یکی از مشهورترین لعل های بدخشان در طول تاریخ لعل پرنس بلک است.
  همانطور که نامش نیز نشان میدهد این لعل قرمز است و به جای یاقوت قرمز شناخته می شود.
  یاقوت پرنس بلک توسط ادوارد پرنس منطقه والز در سال 1367 تصاحب شد.
  این سنگ در تاج انگلستان استفاده شد و در برج لندن نگهداری می شود.

  شناسایی اسپینل
  اسپینل را اغلب به جای سایر سنگ های جواهر مانند یاقوت سرخ یا کبود اشتباه می گیرند.
  با این حال اسپینل به دلیل شکل بلورهایش و تک انکساری بودنش خاص است.
  همچنین میزان سفتی آن روی مقیاس Mohs کمتر از یاقوت سرخ یا کبود است.

  لعل بدخشان ، خاستگاه و منابع
  اسپینل را می توان در کنار یاقوت ها دید و ذخایر بزرگی از آن در کلمبیا، میانمار، سریلانکا و تایلند یافت شده است.
  مکان های دیگری نیز مانند افغانستان، استراالیا، برزیل، ماداگاسکار، نپال، نینجریه، تاجیکستان، تانزانیا و آمریکا نیز به این سنگ رسیده اند.

  رنگ اسپینل
  کمیاب ترین و محبوب ترین سنگ های اسپینل قرمز یاقوتی شک، آبی کبالتی، صورتی شفاف و نارنجی شفاف هستند.
  رنگ های کمرنگ تر مانند ارغوانی قیمت مناسب تری دارند.
  سایر رنگ های محبوب سیاه، بنفش- آبی، آبی مایل به سبز، خاکستری، ارغوانی روشن، زرد، قهوه ای و صورتی هستند.

  شفافیت و درخشندگی اسپینل
  لعل های با کیفیت نباید ناسرگی ها را نشان دهند.
  ناسرگی ها معمولا ارزش سنگ را کم می کنند.
  با این حال بعضی ناسرگی ها زیبایی آنرا دوبرابر می کنند.
  ناسرگی های موجود در اسپینل می توانند شبیه به شکل بلورهای هشت ضلعی یا اثر انگشت انسان باشند.
  اسپینل درخشش شیشه ای دارد.

  https://chaav.ir/blog/17-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5+%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82+%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%7C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87+%2B%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

  برش و شکل اسپینل
  اسپینل را می توان در شکل هایی مانند مربع، دایره، هشت ضلعی و اشکالی مانند بیضی، گلابی و کوسنی دید.
  لعل های بدخشان روشن به ندرت اندازه ای بیشتر از 5 قیراط دارند.
  سنگ های شفاف تا مات معمولا برش داده می شوند.
  اسپینل ستاره ای کمیاب نیز تراش داده می شود تا زیبایی اش نمایان شود.

  سن سوئیچ SAN Switch چیست
  بازدید : 48
  يکشنبه 14 آبان 1402 زمان : 18:27

  رنگ جیدیت

  این سنگ تنوع زیادی در رنگ از سبز ،تشخیص سنگ آکوامارین سفید ، نارنجی ، زرد ، بنفش یاسی تا مشکی و خاکستری دارد.

  با علم به اینکه رنگ سنگ ها در اثر ناخالصی در آنها ایجاد می شود ، خالص ترین سنگ جیدیت به رنگ سفید می باشد.

  ارزشمند ترین حالت این سنگ به صورت سبز زمردین نیمه شفاف است.

  این رنگ سبز به خاطر وجود کروم Chromium در سنگ است. ( چه در جیدیت چه در زمرد )
  همانطور که گفته شد سنگ جیدیت امپراطور که در برمه میانمار یافت می شود به رنگ سبز زمردین می باشد.

  نکته جالب این است که این امکان وجود دارد تا در یک تک سنگ جیدیت چندین رنگ دیده بشود ولی ارزش سنگی بالاتر است که رنگ در آن به صورت یکدست پخش شده باشد.

  به علاوه ، خواستگاه های این سنگ با توجه به رنگ های آن در مناطق مختلف فرق دارد. به این معنا که ، رنگ سبز جیدیت بیشتر مورد اقبال مناطق غربی است.

  این در حاایست که در خاور دور بیشتر از رنگ های سفید خالص و زرد با رگه های صورتی و یا جیدیت امپراطور استقبال می شود.

  شفافیت و درخشش جیدیت

  سنگ جیدیت هنگام پولیش می تواند کیفیت براق-روغنی و یا مات داشته باشد.
  در این میان ، نفریت معمولا حالت شیشه ای را بیشتر القا می کند د رصورتیکه جیدیت خاصیت روغنی و واکسی دارد. ارزشمند ترین نوع جیدین گونه نیمه شفاف آن است.

  شکل و برش سنگ جیدیت

  این سنگ می تواند به اشکال بسیار ظریفی برش بخورد. امروزه آن را به صورت پیکره های چینی حکاکی شده ، بودا ، حیوانات ، اژدها و … می بینید.
  همچنین اشیا کاربردی زیادی مانند دکمه ، ظروف مختلف ، نمکدان و فلفل دان از آن ساخته می شوند.
  در زیور آلات از آن در تهیه مهره ، سنجاق سینه و آویز گردنبند و پابند استفاده می شود.

  فرآوری جیدیت

  برای ازبین بردن رنگدانه های قهوه ای این سنگ از اسید استفاده می شود. اسید سفید کننده باعث می شود تا جیدیت خلل و فرج پیداکننده و شکنندگی آن افزایش یابد در نتیجه پس از سفیدکردن ، توسط نوعی پلیمر پر می شود تا هم خلل و فرج پر شود و هم استحکام آن افزایش یابد و هم ظاهر آن زیبا شود.

  برای اطمینان از اینکه آیا این سنگ با مواد مصنوعی رنگ شده یا خیر از ، چلسی فیلتر ، استفاده می کنند. (نوعی فیلتر تخصصی برای تشخیص رنگ) در صورتیکه از این فیلتر به سنگ نگاه کنید ، درصورتی که جیدیت رنگ مصنوعی داشته باشد ، آنرا به رنگ قرمز می بینید. صنعت سنگ چین ، جیدیت را بر اساس میزان پیرایش انجان شده بر آن دسته بندی می کند.

  بر اساس این دسته بندی :

  گروه A : سنگ رنگ نشده و پر نشده و مقاوم است

  گروه B: سنگ پرشده و سفید شده و رنگ نشده

  گروه C: سنگ پرشده و رنگ شده

  گروه D: سنگ مصنوعی

  تمامی تولیدکنندگان صاحب نام انواع این سنگ ، کلیه عملیات اجرایی بر سنگ را اعلام میکنند. علیرغم تعداد بسیار زیاد سنگ های فرآوری شده، همچنان سنگ طبیعی و دست کاری نشده وجود دارد.

  خواص زمین شناسی جیدیت

  سیلیکات آلومینیوم سدیم NaAlSi2O6 فرمول شیمیایی
  مونوکلینیک (تک شیب – تک خواب ) ساختار کریستالی
  سبز، سفید ، نارنجی ، زرد ، مشکی و خاکستری رنگ
  6.5-7 بر میزان سنجه مو Mohs Scale سختی
  1.652-1.688 انکسار
  3.30-3.38 تراکم
  به ندرت (فقط در صورت کمبود کریستال ) شکستگی
  مات ، نیمه شفاف شفافیت

  https://chaav.ir/blog/15-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF+%7C+0+%D8%AA%D8%A7+100%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C%D8%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7


  0.020 شکست نور
  مات ، روغنی ، شیشه ای درخشش
  متمایل به سبز – متمایل به سفید و براق درخشش رنگی

  سن سوئیچ SAN Switch چیست
  بازدید : 77
  شنبه 13 آبان 1402 زمان : 17:08

  سنگ زمرد یکی از قیمتی‌ترین سنگ‌های قیمتی در جهان است که از قدیم‌الایام توجه بسیاری به آن شده است. امیرنکویی این سنگ با رنگ سبز شفاف و براق خود از طرفداران زیادی در سرتاسر جهان برخوردار است و به عنوان یکی از نمادهای زیبایی، ثروت و قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  استخراج سنگ زمرد به قدمتی بیش از 5000 سال برمی‌گردد و در مناطق مختلف جهان انجام می‌شده است. در ایران، کشوری که به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان سنگ زمرد در جهان شناخته می‌شود، این سنگ از سده‌های قبل از میلاد مورد استفاده قرار می‌گرفته است. همچنین در کشورهایی مانند افغانستان، برزیل، کلمبیا و زیمبابوه نیز استخراج سنگ زمرد انجام می‌شود.

  در گذشته، استخراج سنگ زمرد به صورت سنتی و دستی انجام می‌شد و این سنگ‌ها از معادن سطح زمین استخراج می‌شدند. اما با پیشرفت تکنولوژی و روش‌های استخراج مدرن، این فرآیند تغییر کرده است. امروزه، برای استخراج سنگ زمرد از معادن، از ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات پیشرفته استفاده می‌شود که کار را سریع‌تر و بهتر انجام می‌دهند.

  سنگ زمرد از قدیم‌الایام تا به امروز در صنایع مختلف استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین صنایعی که از سنگ زمرد استفاده می‌کند، صنعت جواهرسازی است. این سنگ با رنگ و براقیت خود، به عنوان یکی از قیمتی‌ترین سنگ‌های قیمتی در ساخت جواهرات بکار می‌رود. همچنین در صنعت لوازم تزیینی، سنگ زمرد به عنوان یکی از عناصر تزیینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمن، در صنایع مختلف مانند ساخت لوازم آرایشی، زیورآلات و حتی در صنایع الکترونیکی نیز از سنگ زمرد استفاده می‌شود.

  با توجه به قدرت انتقال نور در سنگ زمرد، این سنگ در برخی از صنایع دقیق مانند صنایع نظامی و فضایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از سنگ زمرد در صنایع هنری مانند تصویربرداری و انیمیشن سازی نیز استفاده می‌شود.

  استخراج و استفاده از سنگ زمرد، تاریخچه‌ای که پر از رویدادهای جالب و جذاب است. این سنگ ارزشمند با ظاهری زیبا و خواص فراوان، همچنان از جایگاه ویژه‌ای در صنایع مختلف برخوردار است و مورد توجه قرار می‌گیرد.

  استفاده از سنگ زمرد در جواهرسازی و طراحی زیورآلات نقره

  سنگ زمرد یکی از قیمتی‌ترین سنگ‌های قیمتی در جهان است که به دلیل زیبایی، شفافیت و رنگ‌های براق آن، مورد توجه طراحان جواهرسازی و علاقه‌مندان به زیورآلات قرار گرفته است. این سنگ با رنگ سبز زمردی تا آبی درخشان و با درجات مختلف شفافیت، در طرح‌های متنوعی برای ساخت جواهرهای نفیس و زیبا استفاده می‌شود.

  استفاده از سنگ زمرد در جواهرسازی به دوران باستان بازمی‌گردد و در آن زمان این سنگ به عنوان نماد قدرت و ثروت شناخته می‌شد. امروزه همچنان این سنگ در کشورهایی مانند کلمبیا، برزیل، زیمبابوه و مصر استخراج می‌شود و به دلیل کیفیت بالا و استحکام قوی، برای ساخت جواهرهای ارزشمند و با قیمت بالا استفاده می‌شود.

  از جمله جواهرهایی که با استفاده از سنگ زمرد ساخته می‌شوند، می‌توان به انگشترها، گوشواره‌ها، برنجال‌ها، آویزها و دستبندها اشاره کرد. این سنگ با لمس حرارتی و نور، زیبایی و شکوه خود را به خوبی نشان می‌دهد و به همین دلیل، طراحان جواهرسازی برای ایجاد تنوع در طرح‌ها، از سنگ زمرد در ترکیب با سنگ‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند.

  طراحی زیورآلات نقره با سنگ زمرد نیز بسیار محبوب است. نقره به عنوان یک فلز قیمتی و با دوام، با سنگ زمرد که به جایگاه خود افتخار می‌کند، ترکیبی بسیار زیبا و شیک را ایجاد می‌کند. در این طرح‌ها، سنگ زمرد به عنوان مرکز جواهر و نقره به عنوان فریم و پایه اصلی استفاده می‌شوند و با حضور سنگ‌های کوچک‌تر در اطراف، جلوه‌ی خاصی به جواهر می‌بخشند.

  https://chaav.ir/blog/13-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86  همچنین، طراحان جواهرسازی در طرح‌هایی که از سنگ زمرد استفاده می‌کنند، از تکنیک‌های مختلفی مانند قلاب‌کاری، آتش‌بازی و برش‌کاری استفاده می‌کنند تا ظرافت و زیبایی بیشتری به جواهر ببخشند.

  در نهایت، استفاده از سنگ زمرد در جواهرسازی و طراحی زیورآلات نقره، به دلیل زیبایی، ارزش و استحکام این سنگ، همچنان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و با ارزش‌ترین سنگ‌های قیمتی در جهان شناخته می‌شود و جواهرهایی که با استفاده از آن ساخته می‌شوند، همیشه جزو آثار هنری و ارزشمند قرار خواهند گرفت.

  آزمون رایگان تعیین سطح زبان انگلیسی آرمانی
  بازدید : 47
  جمعه 12 آبان 1402 زمان : 17:55

  شهرستان ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی ایران است که مرکز آن شهر ساوه است. ثبت شرکت این شهرستان از شمال به زرندیه و استان قزوین، از جنوب به شهرستان تفرش و استان قم، از شرق به استان تهران و قم و از غرب و جنوب غربی به استان همدان و شهرستان کمیجان محدود می گردد.
  در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت شرکت در ساوه اطلاعاتی را در اختیار شما متقاضیان محترم ارائه دهیم. لطفاَ ما را تا انتهای این نوشتار همراهی بفرمایید.

  • مزایای ثبت شرکت در ساوه :

  ثبت شرکت مزایای گسترده ایی دارد چه از لحاظ روابط بین شرکا و چه از بابت روابط شرکا و مراجعین آنها که برخی از این مزایا به قرار ذیل است :
  1- ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی افراد اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تما یل بیشتر از سوی افراد برای ایجاد همکاری می گردد .
  2- ثبت نمودن شرکت نشان دهنده این مهم می باشد که برای بوجود اوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده از سوی مراجع مربوطه انجام شده و مقررات آن رعایت گردیده است و فعالیت این مجموعه در چهار چوب قانون می باشد لذا باعت ایجاد حس اعتماد در مشتریان است.
  3 - ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در معامله کنندگان با شرکت در درجه ی بالایی از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است (موارد مهم هر شرکت در جراید کثیر و انتشار اگهی می شود تا همه به این مهم آگاه باشند )
  بنابر این برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار ثبت شرکت نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد.
  از جمله سایر امتیازات ثبت شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
  - امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی
  - اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی
  - دریافت مجوز ها ، امتیازات و اعتبارات از سازمان ها و نهادها ( وام )
  - با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
  - امکان تبلیغات گسترده و پر بازده
  - بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
  - امکان ورود به عرصه های بین المللی

  • شرکت های قابل ثبت در ساوه

  شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
  شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛ شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
  فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
  شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت های هفت گانه تجاری به شمار می آیند.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ساوه

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت شامل گواهی عدم سوپیشینه، یک قطعه عکس سه در چهار و مدارک هویتی تمامی اعضا می باشد که شامل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه اشخاص است. در برخی موارد موضوع فعالیت انتخابی متقاضیان نیاز به کسب مجوز از سازمان مربوطه دارد از این جهت مجوز نیز از مدارک مورد نیاز است.

  • مراحل ثبت شرکت در ساوه :

  ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. در ذیل به بررسی این مراحل می پردازیم.
  - مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تعیین نام شرکت ( نام های انتخابی باید دارای معنا و مفهوم باشد، با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته باشد و دارای سابقه ثبت نباشد).
  - اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
  - ارسال مدارک لازم از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت
  - درج بارکد پستی در سامانه
  - بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت
  - صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت موافقت اداره ثبت و عدم ایراد در مدارک ارسالی

  • اقدامات لازم پس از ثبت شرکت در ساوه :

  https://danasabt.ir/2023/09/17/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/

  پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند،
  بنابراین، پس از این که شرکت را ثبت کردید باید طی یک هفته دفاتر تجاری را پلمپ نمایید.
  برای پلمپ دفترها باید توجه داشت که دفترهای مرتبط با امور شرکت شامل روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد که تنها 2 دفتر روزنامه و دفتر کل باید پلمپ گردند و همین طور که اشاره شد، در این باره اجبار وجود دارد.
  سپس نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

  هارد ذخیره ساز چیست
  بازدید : 59
  جمعه 12 آبان 1402 زمان : 12:01

  در نجف چیست و منابع آن در کجا قرار دارند؟

  در نجف درواقع گوهرسنگی از خوانواده کوارتز (دی اکسید سیلیسیوم) به رنگ سفید شفاف یا شیشه‌ای می‌باشد.خواص عقیق یمنی شاید بتوان آن‌را نوعی کریستال کوارتز شفاف و بی رنگ (Clear Quartz) نامید. هرچه پاکی و بی رنگی بودن آن بیشتر باشد ارزش و قیمت آن بالاتر می‌رود. معمولا آن‌هایی که از قسمت رودخانه استخراج می‌شوند شفافیت بالاتری نسبت به بقیه در زمین‌های دیگر آن منطقه دارند. همانند هر جای دیگر جهان بلورهای کوارتز در این منطقه بسته به کیفیتشان متفاوت‌اند و در این بین نوعی دیگر به اصطلاح مویی نجف وجود دارد که درواقع نوعی کریستال کوارتز با اینکلوژن‌هایی مویی شکل از کانی روتایل، اکتینولیت، تورمالین، هورنبلند و.. هستند.

  چرا در نجف طرفداران زیادتری نسبت به کوراتزهای شفاف دیگر دارد؟!

  از آنجایی که این سنگ فقط در منطقه بزرگ قبرستان وادی السلام و حوالی آن در نجف یافت می‌شود، منابع آن کمیاب و کشورهای دور کمتر با نام آن آشنایی دارند. وادی السلام در این شهر بین تپه‌ها و کوه‌ها و محل عبور سیلاب مکانی با 5 میلون جسد بزرگترین گورستان در جهان است. جایی که نوح، هود، آدم و همچنین امام علی (ع) در آن دفن شده‌اند. بدیهی است که همین ویژگی‌های خاک وادی السلام با ذرات وجود این انسان‌های بزرگ سبب شده است که این گوهرسنگ نزد مسلمانان و بخصوص شیعیان اهمیت معنوی بالایی داشته باشد زیرا این سنگ طی هزاران سال در این خاک رشد کرده و به دست ما رسیده است.

  روش تشخیص در نجف اصل از تقلبی

  این سنگ مشابه شیشه، کوارتز یا روتیل کوارتز (در مویی) معمول از مناطق دیگر و حتی مون استون (Moonstone) است. یکی از روشهای شناخت در نجف اصل از تقلبی می تواند قیمت آن باشد. تراش دامله، کاروینگ شده، پولیش داده شده و تمیز آن در بازار جهانی می تواند قیمتی بین 40 تا 80 دلار داشته باشد. وقتی این گوهرسنگ در رکاب آهن سوار شده باشد بین 50 تا 100 دلار و در رکاب نقره ای 100 تا 200 دلار نیز ارزش دارد. درواقع هیچ راه و روش درستی برای تشخیص در نجف اصل از بدل و شناخته منطقه استخراج شده آن با چشم مسلح وجود ندارد. بیش از 99% فروشگاه های اینترنتی جواهرات در ایران نیز همان کوارتز شفاف واقع در کشور خودمان را با این نام می‌فروشند!

  خواص سنگ در نجف از نظر باورهای مذهبی

  در دین اسلام روایات متعددی راجب استفاده از این گوهرسنگ از زبان امام صادق نقل شده و سخنی نیز درباره مضرات در نجف دیده نشده است. در حلیه المتقین / 26 در باب خواص سنگ در نجف آمده است که :

  هر که آن‌را در دست کند به هر نظر کردنی به آن خداوند عالمیان زیارتی با حجی یا عمره ای در نامه او بنویسد که ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان باشد و اگر خدا رحم نمی‌کرد بر شیعیان ما هر آیینه هر نگین آن به قیمت بسیار می‌رسید ولیکن خداوند آن را ارزان کرده است برای ایشان که توانگر و فقیر ایشان توانند در دست کرد.(امام صادق (ع)) به وضوح در این روایت مشخص می‌شود که این سنگ همانند عقیق دارای منابع زیادی بوده و هست. کمانکه در برزیل آمیتیست و یا سنگ‌های خانواده بریل و یا در ایران منبع فیروزه است. در جایی دیگر نیز امام صادق می‌فرماید: انگشتر در نجف سبب آسان شدن امور می‌شود (وسائل الشیعه). در برخی روایات دیگر نیز درباره خواص درمانی آن از نظر دور کردن انرژی منفی، احاطه بر دشمنان و پلیدی‌ها، ایجاد حس آرامش و رابطه با انرژی‌های معنوی والا اشاره شده است.

  https://chaav.ir/

  خواص در نجف از نظر ماورا

  این سنگ به دلیل رنگ سفید و شفاف خود تمام چاکراها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تقریبا می‌تواند برای تمامی مقاصد متافیزیکی شامل درمانگری، گسترش هوشیاری، گشودن چاکرا، ارتباط با درک درونی، باز خوانی خاطرات نامحسوس، برقراری تعادل در قطبیت‌ها، ارتقای سطح مراقبه و رویابینی، جذب و ارسال عشق، خلق و کامیابی بکار رود. این سنگ به شکلی مفید با تمامی سنگ‌های دیگر هماهنگی دارد. هرچند این متن بیشتر شبیه به کارهای جادوگری باشد با این حال ما به لحاظ تاریخی آن را ذکر می‌کنیم.

  ثبت شرکت در ساوه
  بازدید : 91
  پنجشنبه 11 آبان 1402 زمان : 17:02

  اکثر سنگ زمرد دارای ناخالصی هستند. این ناخالصی‌ها بصورت حباب‌های گاز، نوارها و لکه‌های تیره روشن ، کانی‌های مهمان، رعشه‌های داخلی و... می‌باشد.خواص سنگ لاجورد البته لازم به ذکر است این موارد هیچکدام عیب و ایرادی محسوب نمی‌شود. در واقع اکثر جواهرشناسان از همین نشانه‌ها برای تشخیص اصالت نگین استفاده می‌کنند. در واقع وجود این ناخالصی‌ها ، یکی از نشانه‌های اصل بودن زمرد است.

  طی تحقیقات انجام شده ، سنگ زمرد در تاریخ مصر باستان دارای ارزش بالایی بوده و خاندان فرعون از آن استفاده می‌کردند. همچنین در ساخت حلقه‌های نامزدی گرانقیمت نیز از سنگ زمرد استفاده می‌شود.

  یکی از نایاب‌ترین انواع سنگ زمرد ، مربوط به دره پنجشیر افعانستان است. بسیار کمیاب بوده و نمونه‌های باکیفیت آن از قیمت بسیار بالایی برخوردار هستند. از دیگر معادن بزرگ سنگ زمرد ، می‌توان به معادن سنگ زمرد کشور کلمبیا اشاره کرد. برخی از این معادن در حال تبدیل شدن به بزرگترین معادن استخراج سنگ زمرد هستند.
  استخراج سنگ زمرد از کلمبیا از اویل قرن شانزدهم میلادی به اوج خود رسید.
  تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به این گوهر ناب انجام شد که شایسته تفکر و تقدیر است! در تاریخ هندوستان ، بحث حکاکی و تراش بر روی نگین‌های سنگ زمرد ، رونق زیادی گرفت و کارهای خارق‌العاده‌ای انجام شد. بخش زیادی از این سنگ زمرد توسط ملکه الکساندرا خریداری می‌شد.

  در ایران باستان نیز ، سنگ زمرد ارزش و احترام ویژه‌ای داشته است. همانطور که می‌دانید در ساخت گرانقیمت‌ترین جواهرات پادشاهان ایران از سنگ زمرد استفاده شده که از جمله آنها می‌توان به کمربند زرین یا کمربند زمرد اشاره کرد.

  تراش زمرد به اشکال مختلف صورت می‌گیرد که هرکدام نیازمند تخصص و ابزار دقیقی است. در ارتباط با انواع تراش زمرد نیز تحقیقاتی صورت گرفته و چکیده آن توسط جواهربازار منتشر شده است.

  سنگ زمرد جزء سنگ‌های قیمتی بسیار جذاب بوده و کمپانی‌های بزرگ در ساخت محصولات خود ، فراخور طرح و ایده از آن استفاده می‌کنند. از جمله این محصولات با ارزش می‌توان به ساعت زمرد نشان رولکس اشاره کرد.

  سنگ زمرد با انرژی بالایی که به شما می‌دهد خاصیت ضد پیری دارد و باعث افزایش درک، نبوغ، ثروت و توانگری می‌شود.
  رنگ سبز و باشکوه این سنگ مظهر عشق به طبیعت و زندگی است. سنگ زمرد طبیعتی سرد و خشک دارد. سختی آن بین 8-7٫5 است. در فرهنگ‌های مختلف اعتقادات متفاوتی درباره ی زمرد مطرح شده است و انسان‌ها در طول تاریخ خواص جادویی حیرت انگیزی برای آن متصور بودند.
  به عنوان مثال مصریان باستان در دهان مرده‌ها زمرد قرار می‌دادند و بر این عقیده بودند که این سنگ باعث می‌شود فرد در آن دنیا به خوبی تکلم کند و همچنین معتقد بودند این سنگ باعث باروری است. در بعضی جوامع بر این باور بودند این سنگ در درمان بیماری‌های صرع و معده موثر است. گفته شده است که رنگ زمرد باعث شادی بوده و همیشه رنگ حیات و تازگی شناخته می‌شود. در روم باستان ، رنگ سبز به عنوان ونوس، خدای عشق و زیبایی بوده است و هم اکنون نیز این رنگ جایگاه خاص در بین مذاهب و ادیان مختلف دارد.
  در یونان باستان دارنده سنگ زمرد را شخصی دارای ثروت و قدرت‌های فوق العاده می‌دانستند.
  باستانیان عقیده داشتند سنگ زمرد برای صاحب خود به ارمغان آورنده ی نجابت و پاکدامنی است و او را از ارواح شیطانی مصون می‌دارد. پزشکان یونانی زمرد را پودر می کردند و از دود آن برای درمان مارگزیدگی ، سرماخوردگی و تنگی نفس استفاده می کردند و پیش از اختراع ذره بین از یه سنگ زمرد تراش خورده برای رویت اشیای ریز استفاده می‌شد و در آن زمان این سنگ به سنگ مطالعه هم معروف بود زیرا از زمرد تراش خوره به عنوان عینک به هنگام مطالعه استفاده می‌شد.

  خواص و ویژگی‌های جسمانی سنگ زمرد :
  زمرد در جلوگیری از بیماری‌های صرع بخصوص اگر جنبه ارثی داشته باشد مفید بوده و همچنین قرار دادن آن بر روی چاکرای سر و تاجی در درمان بیماری پارکینسون مفید است. سنگ زمرد باعث برقراری تعادل در سیستم عصبی شده بنابراین در جلوگیری از حمله عصبی مفید است. آویختن آن بر گردن و قرار دادن زمرد بر روی چاکرای قلب جهت تقویت آن بسیار مفید و باعث تقویت عضلات قلبی می‌شود. زمرد باعث تقویت معده شده و در درمان زخم معده هم کاربرد دارد. از دیگر فواید این سنگ درمان دردهای ستون فقرات و عضلات است و ماساژ با آن جهت تسکین درد انجام می‌شود.
  سنگ زمرد با انرژی بالایی که به شما می‌دهد خاصیت ضد پیری دارد و باعث افزایش درک، نبوغ، ثروت و توانگری می‌شود.

  نحوه نگهداری و شارژ سنگ زمرد :

  https://chaav.ir/about-us

  در نگهداری سنگ زمرد باید بسیار دقت کرد، چون سنگ سختی نیست و این را بدانید که اکثر روغن‌ها با پاک کننده‌های قوی و در مجاورت درجه حرارت زیاد از بین رفته، پاک می‌شوند. از پاک کننده‌های اولتراسونیک باید اجتناب کرد زیرا باعث خرد شدن سنگ خواهد شد.این سنگ معمولا بعد از هر بار استفاده در زیر آب جاری تخلیه می‌شود و می‌توان یک بار یا هر ماه در نور خورشید قرار داد تا دوباره شارژ شود

  همه چیز درباره سنگ در نجف
  بازدید : 110
  پنجشنبه 11 آبان 1402 زمان : 16:57

  جنوب غربی ایالات متحده از لحاظ تولید سنگ فیروزه بسیار غنی است و مناطقی مانند آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، نیومکزیکو و نوادا از مراکز عمده تولید آن در این کشور شناخته می شوند.خواص عقیق یمنی در حال حاضر، آریزونا بزرگترین تولیدکننده این سنگ در کشــور است. نــوادا دیگر ایالت آمریکاست که با داشتن 120معدن، بخش عظیمی از سنگ فیروزه مورد استفاده صنعت جواهر سازی را تامین می کند. مرغوب تریــن نوع آن در ایالت متحده، از معدن لس کریلوس نیومکزیکو به دست می آید و قبل از ورود فاتحان اسپانیایی به قاره جدید، سنگ این معدن به طور گسترده توسط بومیان مورد بهره برداری قرار می گرفت.چینی ها نیز پیش سه هزار سال ق.م. این گوهر را می شناختند و به طور محدود تولید و هنرمندانشان از آن برای برجسته کاری های آثار خود بکار می بردند. مارکوپولو نیــز در گزارش خود اشاره کرده است در ایالت سی چوان چین این سنگ یافت می شده است. در شرق و غرب اســتان تبت نیز از معادن آن وجود دارد.

  تشخیص اصل بودن سنگ فیروزه

  امروزه نوع با کیفیت و اصل سنگ فیروزه بطور بسیار محدودی در بازار عرضه می شود. البته نوعی از آن به عنوان رنگ ثابت به بازار عرضه می شود که با مواد پلیمری ترکیب شده اند. این گونه از سنگها به علت تولید مصنوعی خود تغییر رنگ نمی دهند و در هر اندازه ای موجود می باشند. هرچند که روغن،‌ آفت ‌این گوهر ‌محسوب ‌می شود ولی چربی(پارافین و یا مواد پلاستیک مایع) ‌باعث‌ جلا‌ و‌ دوام، پررنگ شدن و پر شدن خلل و فرج آن نیز می شود.‌ در گذشته برای زیبا تر کردن جلوه این سنگ از روش های اشباع کردن آن با روغن های رنگین، واکس و مواد پلاستیکی رنگی استفاده می شد. بنابراین با اتصال فلز داغ به این نقاط بوی بسیار زننده از پلاستیک به مشام می رسد. واکس و روغن در تماس با فلز داغ عرق کرده و در سنگ فیروزه باقی می ماند. اینها معمولا وزن سبک تری در همین اندازه نسبت به نوع اصیل خود دارند. یکی از مهمترین راه های تشخیص فیروزه طبیعی توجه به پشت آن یعنی سنگ ماتریکس (سنگ چسبیده شده به پشت سنگ) آن است. فیروزه های نیشابور که به صورت تیره و یا فیروزه های، سفید همراه با پیریت دیده میشوند میتواند به تشخیص ما کمک کنند. در روش پیشرفته زاچری فیروزه های آمریکایی معدن Kingman بهسازی می شوند که فقط توسط دستگاه مشخص می شود و در حالت عادی هیچ نشانه ای ندارند مبننی بر اینکه این فیروزه بهسازی شده است یا نه! با این روش استحکام فیروزه چه برای تراش و چه در برابر مواد شیمیایی مقاوم می شد. در ایران بیشتر هنوز همان روش سنتی استفاده می شود.

  فیروزه های پرس شده و سنتتیک!

  در نمونه دیگر قطعات شکسته یا پودر شده آن را نیز با چسب مخصوص در پرس شکل می دهند و یا از شیشه و سرامیک و پلاستیک برای ترمیم آن استفاده می کنند. پس از مخلوط با رنگ رزین و حرارت دهی تا دمای بالای 50 درجه و سخت شدن سنگ آن را تراش می دهند. روش تشخیص آنها در این است که رنگی مصنوعی و بسیار یکنواخت و یکدست دارند.

  انواع سنگ فیروزه چیست؟

  انواع سنگ فیروزه بر اساس رنگ و طرح آنها بسته به جایی که استخراج میشوند متفاوت است.

  https://chaav.ir/

  • در رديف بالا سمت چپ: نگين آبی فیروزه ای مایل به سبز با زمينه سیاه و سفید از چین، یک نگين اشک ، کمی مایل به سبز دامله آبی فیروزه ای از معدن زیبای خفته آریزونا ( Sleeping Beauty Mine)، دو نگين به رنگ آبی آسمانی فیروزه ای با زمينه قهوه ای شکلاتی از معدن ها Altyn-Tyube در قزاقستان.
  • در ردیف مرکز: یک نگين برنگ آبی آسمانی کوچک از معادن کینگمن در آریزونا و دو دامله کوچک و گرد برنگ آبی آسمانی از معدن زیبای خفته آریزونا است.
  • در ردیف پایین: دو دامله کوچک با زمينه سیاه از معادن ناشناخته در نوادا؛ تراش اشک شکل آبی فیروزه ای کمی مایل به سبز در زمينه سیاه و سفید از معدن Newlanders در نوادا و یک دامله مستطیل شکل از آبی فیروزه ای کمی مایل به سبز در زمينه قهوه ای مایل به قرمز از معدنی واقع در نوادا.

  سنگ زمرد و خواص آن

  تعداد صفحات : -1

  درباره ما
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 54
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 62
 • بازدید کننده امروز : 55
 • باردید دیروز : 22
 • بازدید کننده دیروز : 21
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 86
 • بازدید ماه : 2261
 • بازدید سال : 3212
 • بازدید کلی : 3212
 • کدهای اختصاصی